ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ -ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

На сучасному етапі українського державотворення надзвичайно актуальною є проблема виховання у молодого покоління патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, сприяння усвідомленню учнями свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей.
Патріотизм є нагальною потребою держави, якій необхідні національно свідомі громадяни, здатні забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, особистості, які своєю діяльністю, любов’ю до Батьківщини прагнуть створити суспільство, зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювалися на моральній основі та визнанні пріоритету прав людини.
На думку голови ГО Об’єднання соціальних ініціатив Ярослава Біляєва, який був почесним гостем наукової конференциї Української федерації хортингу,військово-патріотичне виховання має здійснюється насамперед у процесі навчання в школі, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, формуються світогляд, національна самосвідомість. Уже в молодших класах учні мають усвідомлювати такі поняття, як “Батьківщина”, “громадянин”, “патріот”, вчитися шанувати батьків, вивчають свій родовід.